www.tunturitec.com | www.tunturitecelectric.com | www.waterix.fi

www.tunturitec.com | www.tunturitecelectric.com | www.waterix.fi

fi | sv

Elarbeten med yrkeskunskap i hela Åboland

Elarbeten | Företag | Hushåll

TunturiTec Electric Oy ligger i Pargas och vi arbetar i hela Åboland.

Vi utför mångsidiga elarbeten och elektriska installationer för företag, hushåll, bostadsföreningar och offentliga fastigheter.

Vi är också specialiserade på smarta hemlösningar, smarta hem. Vi erbjuder också elektrisk design, som inkluderar t.ex. energieffektiva lösningar.

Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

electric@tunturitec.com