www.tunturitec.com | www.tunturitecelectric.com | www.waterix.fi

www.tunturitec.com | www.tunturitecelectric.com | www.waterix.fi

fi | sv

Elarbeten med yrkeskunskap i hela Åboland

Elarbeten | Pargas, Åboland

TunturiTec Electric Ab är ett elföretag med 40 års erfarenhet. Vi finns i Pargas och utför elarbeten i hela Åboland.

Vi gör alla elinstallationer med specialisering på smarta egnahemshus. Även erbjuder vi elplanering samt förslag på energisnåla lösningar för ert hem.

Vi ger service på finska, svenska, engelska